บรรยากาศวันแรกประชาชนวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร. 9

482

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงเห็นถึงความรักความอาลัยของประชาชน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และไม่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูมณีนพรัตน์และประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน เพื่อให้ประชาชนได้มาวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้ โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระรูปเดียวกับที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประชาชนที่จะเดินทางมาโดยรถยนต์ ให้เดินมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์ เข้าถนนอัษฎางค์ ริมคลองหลอด เลี้ยวขวาข้ามสะพานหลังศาลหลักเมืองผ่านจุดคัดกรอง แล้วเดินผ่านถนนระหว่างศาลหลักเมืองกับกระทรวงกลาโหม ส่วนประชาชนที่มาทางเรือจากท่าช้างหรือท่าพระจันทร์ แล้วเดินเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน เริ่มเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะได้ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 15, 21 และ 22 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเปิดให้เข้ากราบสักการะได้หลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวน