มช. – ปชช. กว่า 1,000 คน ร่วมจุดเทียนแปรอักษรแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9

1037

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมจุดเทียนแปรอักษร   แสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล ที่ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลงเดินตามพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

กิจกรรมนี้มีการจุดเทียนแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย มีการขับขานบทกลอนแสดงความอาลัยแด่องค์ภูมิพลจากนักเรียนโรงสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติ จากวงดนตรี CMU Chamber Orchestra  เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา