เยือนดินแดนล้านนา เที่ยวตามรอยพระบาท ไปกับ “ขวัญ อุษามณี”

1591

กิจกรรมเช้านี้เที่ยวข้ามภาคกับแฟนรายการผู้โชคดี 10 คนสุดท้าย นำโดยนางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี” นักแสดงช่อง 7 สี ตัวแทนภาคเหนือ พาเที่ยวจังหวัดเชียงราย เสพงานศิลป์ดินแดนล้านนา กราบสักการะรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งเดียวในไทย เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง พร้อมรับฟังเรื่องราวของราชสกุลมหิดล หลักการทรงงานเพื่อพัฒนาคนบนดอยและธรรมชาติอย่างยั่งยืน

“พ่อขุนเม็งราย” ปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น สร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นราชธานีแห่งแรก “อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช” จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่นางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี” พาผู้โชคดีมาสักการะขอพรเป็นจุดแรก

เที่ยวตามรอยพระบาท มาที่ค่ายเม็งรายมหาราช ที่ประดิษฐานรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานประทับบนแผ่นปูนปลาสเตอร์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินบนดอยพญาพิภักดิ์ ในปี 2525 เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎร นี่จึงเป็นรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 หนึ่งเดียวในไทย ให้พวกเราได้มากราบรอยเท้าพ่อของแผ่นดินที่สร้างสันติสุขไปทั่วทุกแห่งหน

เช็คอิน“วัดร่องขุ่น” ที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เข้าชมสถาปัตยกรรมถ่ายรูปกับมุมต่างๆ ที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม อย่างเช่นสะพานที่หมายถึงการข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ กราบสักการะองค์พระประธาน วิมานบนดินที่เปรียบเสมือนบ้านของพระพุทธเจ้า ด้วยเอกลักษณ์ของวัดซึ่งเป็นสีขาวเกือบทั้งหมด เว้นแต่เพียงห้องน้ำทองคำ ที่นี่จึงถูกเรียกว่า White Temple หรือ วัดขาว ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยได้ตั้งปณิธานจะถวายชีวิตสร้างงานพุทธศิลป์แห่งนี้ ให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 จนถึงลมหายใจสุดท้าย

เช็คอินกันต่อที่ “วัดห้วยปลากั้ง” ชมประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงเท่ากับตึก 25 ชั้น เพิ่งเปิดให้เข้าชมด้านในไม่ถึงปี บริเวณชั้นบนสุดเป็นดวงตาทำเป็นช่องหน้าต่างให้เราสามารถเห็นทิวทัศน์ของตำบลริมกกได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา และยังมีมหาเจดีย์ 9 ชั้น ศิลปะแบบจีนผสมล้านนา ชื่อว่า “พบโชคธรรมเจดีย์” ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ และเข้ากราบพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสผู้ริเริ่มบูรณะวัดจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง

เช้านี้ที่ดอยตุง กับกิจกรรมผจญภัย “Doi Tung Tree Top Walk” ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินปีนป่ายบนสะพานแคบๆ ผ่านทางเดินเรือนยอดไม้ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสความหวาดเสียวด้วยความสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เมตร ที่รับรองความปลอดภัยจากอุปกรณ์ป้องกันและการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางไอหมอกจางๆยามเช้า เที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ก่อนเข้าชมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ณ “หอแห่งแรงบันดาลใจ”  ศึกษาพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร และหลักการทรงงานที่เรียบง่าย สร้างความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วผืนแผ่นดินไทยและเยี่ยมชม “พระตำหนักดอยตุง” ที่เคยประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ทรงงานของสมเด็จย่า เพื่อพัฒนาชีวิตคนบนดอยอย่างยั่งยืน

นี่เป็นเพียงหนึ่งในผู้โชคดีที่รู้สึกซาบซึ้งเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของ “แม่ฟ้าหลวง” ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้พระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ เที่ยวข้ามภาคทริปนี้ได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวตามรอยพระบาทแล้ว ยังได้ชมธรรมชาติที่งดงามของเมืองเชียงราย กับบรรยากาศของ “ไร่ชาฉุยฟง” ที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได เรียนรู้วิธีเก็บใบชาและชิมชารสชาติชุ่มคอ ก่อนไปเสพงานศิลป์กันต่อที่  “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” เป็นกลุ่มบ้านสีดำรูปทรงล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวบรวมงานศิลปะและของสะสมหลายชิ้นของศิลปินแห่งชาติ “อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” ต้องบอกว่ามาเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ เมื่อได้ไปเช็คอินวัดร่องขุ่นที่เปรียบเสมือนศิลปะฝั่งขาวแล้ว ก็ต้องมาเช็คอินกับงานศิลปะโทนสีดำที่นี่ด้วย

ปิดทริปกิจกรรมเช้านี้เที่ยวข้ามภาคอย่างประทับใจ กับนางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี” เสพงานศิลป์ดินแดนล้านนา เที่ยวตามรอยพระบาทจังหวัดเชียงราย  เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ กลับไปพร้อมความทรงจำที่งดงาม

 วาเนสสา สมัคศรุติ

 รายงาน