นักเรียน ม.6 วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ประกอบเพลงใต้ร่มพระบารมี

338

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพิจิตร วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบเพลงใต้ร่มพระบารมี

นายนัฐวุฒิ สารบุรุษ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กำลังวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประกอบเพลงใต้ร่มพระบารมี ถ่ายทอดความทรงจำผ่านการวาดภาพโดยไม่ต้องขึ้นโครงร่าง เพื่อสื่อให้ผู้ชมรับรู้ถึงพระเมตตา ที่พระองค์ทรงมอบต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นาย นัฐวุฒิ  บอกว่า เริ่มหัดวาดภาพมาตั้งแต่เรียน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีใจรักในงานศิลปะ ซึ่งแรงบันดาลที่วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องจากเห็น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานอย่างหนัก จึงอยากจะเทิดทูลในหลวงรัชกาลที่ 9 และวาดภาพประกอบเพลงใต้ร่มพระบารมี ออกมาจากใจ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช