ทะเลหมอกเริ่มปกคลุมตัวเมืองหนองบัวลำภู

482

ช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบริเวณเขาภูพาน จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้เห็นทะเลหมอกที่ลอยปกคุลมตัวเมือง

ไอหมอกปกคลุมทั่วเมืองหนองบัวลำภู บริเวณวนอุทยานบัวบาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จุดดังกล่าวอยู่บริเวณชเขาภูพาน เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมบรรยากาศ สัมผัสอากาศหนาว และชมทิวทัศน์เมืองหนองบัวลำภูที่อยู่เบื้องล่าง

นักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชมความสวยงาม สามารถขับรถขึ้นไปได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนขึ้นไปให้สังเกตว่าคืนไหนที่ฝนตกและช่วงกลางคืนอากาศหนาว พอตอนเช้าก็จะมีหมอกขึ้นปกคลุม ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกให้เห็นเกือบทุกวัน

ที่เขาภูพาน บ้านภูพานทอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมเมือง 2 แห่งคือ วนอุทยานบัวบาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ซึ่งในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว อากาศจะเย็นสบาย