นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล รวมพลังร้องเพลงหน้าบ้านพ่อทุกวัน

422

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมารวมพลังร้องเพลงหน้าบ้านพ่อทุกวัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกือบ 100 คน เดินออกจากโรงเรียน มายังบริเวณหน้าวังไกลกังวล ริมถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียนแต่ละคนต่างถือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลง “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” ดังกึกก้อง สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

กิจกรรมการร้องเพลงหน้าบ้านพ่อ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย โดยจัดเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ช่วง 08.15 – 08.30 น. จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนวันละ 1 ระดับชั้น เดินเท้าออกมาร้องเพลงหน้าบ้านพ่อ ทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติ โดยในวันที่ 18 กันยายนนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นกว่า 3,000 คน จะรวมพลังกันร้องเพลงหน้าบ้านพ่อ