แพทย์ศิริราชสั่งพักการเรียน นศ. แพทย์วางยาสุนัขเอาเงินประกัน – ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม

452

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สั่งพักการเรียนนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกกล่าวหาว่าวางยาสุนัขเรียกร้องเงินประกันแล้ว  และจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม หากพบว่ามีความผิดรุนแรงขัดต่อการศึกษา ก็จะให้พ้นสภาพนักศึกษาทันที

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกกล่าวหาวางยาสุนัขหวังเงินประกัน  หากประเมินแล้วมีผลตัดสินว่า นักศึกษาแพทย์ทำผิดทางจริยธรรมจริง ทางคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล จะส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาแพทย์คนดังกล่าว มีอาการป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 กระทั่งเริ่มมีความรุนแรงในปี 6 เมื่อ ปี 2558 หรือ 2 ปีที่แล้ว จนถึงขั้นต้องพักการเรียน จากนั้นก็มีปัญหามาเป็นระยะ จนถูกพักการเรียนมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะติดตามการรักษาปัญหาด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการป่วยทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงขัดต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ประกอบกับผลทางอาญาเป็นที่สิ้นสุด ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษาทันที