“ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” วงดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศ ร่วมฉลอง 50 ปีอาเซียน

629

8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนาอาเซียน โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดงาน “ครบรอบ 50 ปีอาเซียน” มีการรวมพลังวัฒนธรรมชาวอาเซียนด้วยการแสดงวงดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศ โดยเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียว นำเอาระนาดเอก เครื่องดนตรีประจำชาติไทยไปร่วมโชว์ในวงด้วย 

“The Asean way” บทเพลงที่เป็นเสมือนตัวแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประชาคมอาเซียน ถูกนำมาแสดงเปิดงานครบรอบ 50 ปีการสถาปนาอาเซียน ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากจะมีบุคคลสำคัญตัวแทนสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนมารวมพลังในงานนี้แล้ว ยังมีวงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” คัดเลือกนักดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศ มาบรรเลงเครื่องดนตรีประจำชาติร่วมกัน สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภูมิภาค เชื่อมโยงดนตรีและบทเพลงที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ

“น้องอัพ” ตัวแทนเยาวชนไทย ได้นำระนาดเอกมาร่วมโชว์อยู่ในวง แสดงฝีมือการตีระนาดเอกอย่างไพเราะ โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลาม

น้องอัพได้พาดิฉันไปทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีของเพื่อนๆในวงอีกหลายชนิด อย่างเช่น “ดันตรึง” เป็นระนาดไม้ไผ่จากประเทศเวียดนาม คล้ายกับเครื่องดนตรีโปงลางของไทย “เรบานา” กลองที่นิยมใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม บรรเลงโดยเพื่อนอาเซียนชาวบรูไน จะเห็นได้ว่าการรวมวงดนตรีเยาวชนอาเซียน ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางดนตรี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ช่วงการแสดงของไทย ได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เยาวชนทั้ง 10 ชาติบรรเลงดนตรีร่วมกัน ภายใต้ชื่อชุด “The King for all Seasons” พระราชาพระผู้ทรงมีพระเมตตาอยู่ในทุกฤดูกาล นับเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจ เมื่อเสียงขับร้องประสานบทเพลง “แผ่นดินของเรา” ดังกึกก้อง สะท้อนมิตรภาพผ่านเสียงดนตรีแห่งภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงานจากกรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย