คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สิ่งที่ต้องปลูกฝังก่อนอายุ ๘ ขวบ (ต่อ)

164

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้กล่าวถึงอุปนิสัยที่ควรปลูกฝังให้ลูกไปแล้ว ๔ ข้อ มาชมกันต่อในข้อที่เหลือดังนี้

ปัญหาเด็กก้าวร้าว ทำร้ายพ่อแม่ ทำร้ายผู้ปกครอง สาเหตุส่วนหนึ่งย่อมมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่

วันนี้อาตมภาพมีทัศนะจากผู้รู้ท่านหนึ่ง คือ คุณครูปุ๊ก แห่ง Play Academy มาแนะนำ คุณครูปุ๊กเล่าว่า หากพ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่มีทักษะ เมื่อโตขึ้นลูกจะมีปัญหาสืบเนื่องมากมาย ฉะนั้นพ่อแม่คนไหนก็ตามที่ไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเมื่อเติบโตขึ้นมา ควรจะปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีดังต่อไปนี้ให้ลูกๆ

๕. ฝึกลูกให้มีความจดจ่อตั้งใจ ทำอะไรทำจริงไม่ทิ้งกลางคัน ไม่เหลาะแหละ หยิบโหย่ง เป็นคุณหนูอยู่ตลอดเวลา

๖. ฝึกลูกให้มีจริยธรรม รู้ดีรู้ชั่ว รู้การควรไม่ควร รู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

๗. ฝึกลูกให้รู้จักรักษาสิทธิ์ คือรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

๘. ฝึกลูกให้เห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเอง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                เราหว่านสิ่งใดก็จะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งนั้น

หากพ่อแม่รู้จักหว่านอุปนิสัยที่ดีให้แก่ลูกๆ ท่านก็จะได้ลูกที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยดีงามเมื่อเขาโตขึ้น