คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สิ่งที่ต้องปลูกฝังก่อนอายุ ๘ ขวบ

168

การเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีแก่ลูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคตได้ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำ ๘ อุปนิสัยที่ดี ที่ควรปลูกฝักให้ลูกมาฝากดังนี้

ปัญหาเด็กก้าวร้าว ทำร้ายพ่อแม่ ทำร้ายผู้ปกครอง สาเหตุส่วนหนึ่งย่อมมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ หรือมาจากสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นสำคัญ

วันนี้อาตมภาพมีทัศนะจากผู้รู้ท่านหนึ่ง คือ คุณครูปุ๊ก แห่ง Play Academy คุณครูปุ๊กเล่าว่า หากพ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่มีทักษะเมื่อโตขึ้นลูกจะมีปัญหาสืบเนื่องมากมาย ให้พ่อแม่ปวดหัวกันไม่จบไม่สิ้น ฉะนั้นพ่อแม่คนไหนก็ตามที่ไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเมื่อเติบโตขึ้นมา คุณครูแนะนำว่า ควรจะปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี ๘ ประการดังต่อไปนี้ให้ลูกๆ

๑. ฝึกให้ลูกมีวินัย เพราะวินัยจะทำให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

๒. ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักบริหารจัดการชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้พ่อแม่ทำแทนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

๓. ฝึกให้มีนิสัยสนใจใฝ่รู้ เพราะจะส่งผลดีให้ลูกๆรู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนอยู่ตลอดเวลา

๔. เลี้ยงลูกให้สุขเป็น เช่น ให้ลูกซึบซับความงามของธรรมชาติ ปล่อยให้เขาได้เล่น ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งที่เขารัก สิ่งที่เขาชอบอย่างแท้จริง ไม่บังคับเขาจนมากเกินไป