พระสงฆ์วัดดัง จ.พิษณุโลก สืบสานประเพณี “ตีกลองตีฆ้องย่ำค่ำ”

409

พระสงฆ์ วัดจังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีตีกลองตีระฆังย่ำค่ำ หลังทำวัตรเย็นช่วงเข้าพรรษา เพื่อประกาศชัยชนะกิเลส

พระครูอมรสุตกิจ หรือ หลวงตามหานิยม เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำพระสงฆ์ ร่วมกัน “ตีกลองตีฆ้องย่ำค่ำ” หลังจากทำวัตรเย็นจบ ในช่วงเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีต

การ “ตีกลองตีฆ้องย่ำค่ำ” ถือเป็นสีสันของช่วงเข้าพรรษาที่บางวัดที่ยังถือปฏิบัติอยู่ และหาชมได้ยาก เป็นการตีกลอง และระฆังประสานเสียงกัน โดยจะเร่งจังหวะเร็วขึ้นและรัว ทำแบบนี้ 3 ครั้ง ซึ่งพระสงฆ์จะต้องใช้สมาธิและพลังในการตีอย่างมาก  เพราะต้องตีให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้ญาติโยมได้ยินเสียงกลองกึกก้อง เพื่อเป็นการประกาศชัยชนะกิเลสของพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา