คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สติ ๘ ฐานะ

217

ในทุกๆการกระทำล้วนเกิดผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้าย  ฉะนั้นแล้วก่อนจะทำอะไรควรมีสติอยู่ทุกครั้ง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีตัวอย่างการเจริญสติมาฝาก จะมีเนื้อหาอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

พระพุทธองค์เคยตรัสว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยาแปลว่า สติ จำปรารถนาในที่ทั้งปวง วันนี้อาตมภาพขอยกตัวอย่างการเจริญสติใน ๘ ฐานะ ดังต่อไปนี้

๑. จงใช้เวลาในแต่ละวันอย่างระมัดระวัง เพราะไม่มีวันนี้ ๒ ครั้ง

๒. จงเลือกสมาคมกับผู้คนอย่างระมัดระวัง

๓. จงใช้เงินอย่างระมัดระวัง

๔. จงพูดจาอย่างระมัดระวัง

๕. จงสร้างสัมพันธภาพอย่างระมัดระวัง

๖. จงทำงานอย่างระมัดระวัง

๗. จงตัดสินใจอย่างระมัดระวัง

๘. จงใช้อำนาจอย่างระมัดระวัง เพราะอำนาจเป็นเหตุแห่งวิวัฒน์หรือวิบัติก็ได้ทั้งนั้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

สติมตฺโต สทา ภทฺทํ คนมีสติเป็นผู้โชคดีในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ