คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มงคล ๓๘ ประการ

177

ว่ากันว่าคนเราคบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น ซึ่งเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักคบคน และเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเอง พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จึงนำมงคล ๓๘ ประการ กับการนำมาประยุกต์ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์  เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ในมงคล ๓๘ ประการ พระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นด้วย “อย่าคบคนพาล สังสรรค์บัณฑิต” หลักการข้อนี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เหมือนกัน

นั่นก็คือ อย่ากดติดตามบัญชี Facebook คนที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น เพื่อทำให้คนอื่นเสียหาย เป็นต้นว่า การส่งต่อข้อมูลเท็จที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำลายชื่อเสียง หรือคุณงามความดีของคนอื่น หรือทำลายความปกติสุขของสังคม

ส่วนการคบบัณฑิตก็คือ การเลือกติดตาม การเลือกเสพ เลือกใช้แต่ข้อมูลข่าวสารในทางสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติ ไม่ด่วนตัดสินใคร หรืออะไรง่ายๆโดยที่ตนไม่รู้จริง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ท่านเลือกเฉพะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการใส่ปากฉันใด

จงเลือกข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจใส่สมองฉันนั้น