คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หมอโพธิสัตว์

138

การเป็นคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  ก็ย่อมเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ เหมือนกับเรื่องราวของหมอท่านนี้ที่พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี หยิบยกมาฝาก จะเป็นใคร และเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ท่ามกลางเรื่องราวแย่ๆที่มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่แทบทุกวันทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ ก็ยังมีข่าวดีๆที่พอจะใช้เป็นสิ่งชุบชูจิตใจ ให้มีความสดชื่นรื่นเย็นมาให้อ่านบ้างเป็นครั้งคราว

เช่นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายนที่ผ่านมามีรายงานข่าวที่ถูกส่งต่อกันไปทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า “มีหมอคนหนึ่งเปิดคลินิครักษาคนไข้โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินเพียง ๒ บาท หรือถ้าหากคนไข้ไม่มีเงิน ก็ยินดีรักษาให้ฟรี”

เมื่อถูกถามถึงแรงบันดาลใจในการเปิดคลินิกรักษาฟรี คุณหมอใจดีคนนี้ตอบว่า อยากช่วยเหลือคนในละแวกเดียวกัน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และประชาชนคนเล็กคนน้อยทั่วไป ทั้งนี้ได้รับการสอนมาจากพ่อแม่ว่า เมื่อมีก็ต้องรู้จักแบ่งปัน

แรงบันดาลใจของคุณหมอท่านนี้ เป็นข้อความที่แสนจะธรรมดาที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆ แต่ใช่ว่า ทุกคนเมื่อมั่งมีศรีสุขแล้ว จะหวนกลับมาคิดถึงคนอื่น และสังคมอย่างจริงจัง ปฏิปทาของคุณหมอท่านนี้ หากจะเรียกด้วยศัพท์ทางพระพุทธศาสนาก็คงต้องใช้คำว่า คุณหมอหัวใจโพธิสัตว์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                การรู้จักแบ่งปัน คือ การสร้างสวรรค์บนผืนพิภพ