กรมสรรพาวุธทหารบกฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพร้อมเพรียงสมพระเกียรติ

1878

ความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบก ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถ ทั้งพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำ ขณะนี้การฝึกซ้อมใกล้จะเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนจริงในเดือนสิงหาคม 

ท่วงท่าที่สง่างามของการฝึกถวายบังคมของกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบกร่วม 300 นาย ที่อาศัยการนับจังหวะอย่างพร้อมเพรียง เป็นหนึ่งในเจ็ดท่าฝึกซ้อมฉุดชักราชรถในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงเริ่มการฝึกซ้อมตั้งแต่ท่าพื้นฐาน อย่างท่าตรงและท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าหยิบเชือก และวางเชือก ไปจนถึงท่าเดินเป็นจังหวะ หัวใจสำคัญอยู่ที่ความสง่างามและความพร้อมเพรียงในทุกท่วงท่า

การฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 16.00 น. กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา นับเป็นการฝึกระยะแรก ที่เน้นการฝึกในที่ตั้ง เพื่อปรับสภาพร่างกายรวมถึงสร้างวินัย และปลุกจิตสำนึกในการถวายงานในพระราชพิธีให้กับกำลังพล

การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฉุดชักราชรถพระนำและพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนที่ 2 ซึ่งจะอัญเชิญพระบรมโกศจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร

เมื่อการฝึกระยะแรกแล้วเสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม กำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบกทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบุรี จะเข้าสู่การฝึกซ้อมนอกพื้นที่ร่วมกันและจะนำรถทหารที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 ตัน ใกล้เคียงกับพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำมาใช้ เพื่อให้กำลังพลคุ้นชินกับจังหวะก่อนถึงงานพระราชพิธี

เนติ์ ตันเจริญ

รายงาน