ททบ.5 จับมือ ช่อง 7 หน่วยงานพันธมิตร จัดตั้ง ชมรมเซ็นเซอร์โฆษณา

981

เมื่อช่วงบ่าย ( 27 มิ.ย.) ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จับมือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ 10 หน่วยงานพันธมิตร พร้อมจัดตั้ง “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)” เพื่อขานรับนโยบายของกสทช. พร้อมส่งเสริมให้มีการ รวมกลุ่มเพื่อกำกับดูแลกันเองในด้านโฆษณาทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ และยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการเซ็นเซอร์ในเมืองไทยให้เป็นรูปธรรม พร้อมกันนั้น พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมรับเป็นประธานชมรมคนแรก เริ่มดีเดย์ลุยงานเซ็นเซอร์ 28 มิถุนายนนี้

สำหรับชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) หรือเรียกกัน “ชมรมเซ็นเซอร์โฆษณาฯ” เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2556 มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งคือ เพื่อรวมตัวกันสร้างบรรทัดฐานการตรวจสอบงานโฆษณายุคใหม่ให้มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ และยกระดับการทำงานจากคณะกรรมการขึ้นเป็น “ชมรม” โดยครั้งนี้มีพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนกว่า 70 หน่วยงาน ซึ่งได้มีสมาชิกที่มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งชมรม 12 หน่วยงาน คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 , สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบอล เน็ตเวิร์ค, ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย, ส.ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร,สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) ,สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ,สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการ 13 สถาบัน, สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย และบริษัท NS Media Group

พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกนั่งเป็นประธานชมรมฯ พร้อมเผยว่า “เรื่องโครงสร้างองค์กร รายละเอียดข้อบังคับ จริยธรรมจรรยาบรรณทั้งหมด จัดจั้งขึ้นตามข้อกำหนดของกสทช. โดยจุดเด่นชมรม คือการยกระดับสถานะจากคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเป็นชมรมฯ ซึ่งมีกติกาการทำงานได้มาจากความคิดเห็นของเหล่าสมาชิกชมรมคือ ทีวีช่องต่างๆ หน่วยงานวิชาการ สมาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมเป็นอนุกรรมการ และมีเครื่องตรวจวัด ซึ่งมีมาตรฐาน และที่สำคัญคือความเป็นกลาง”

พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (คนขวา)

ด้านนายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กล่าวถึงความพร้อมในการจัดตั้งชมรมว่า “สืบเนื่องจากการความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานจากที่เป็นคณะกรรมการฯขึ้นมาเป็นชมรมตามร่างประกาศของกสทช. คณะทำงาน จึงได้เตรียมการเพื่อการก่อตั้งชมรมฯมาตั้งแต่ปี 56 และยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ให้มาร่วมพูดคุยและจับมือกัน เพื่อการกำกับดูแลกันเองอย่างมีระบบ และให้มีการมาตรฐานการตรวจพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ที่สำคัญต้องเป็นกลาง สำหรับขั้นตอนต่อไปของชมรมฯจะจัดอบรมการเซ็นเซอร์โฆษณา เพื่อสร้างคณะอนุกรรมการเซ็นเซอร์โฆษณายุคใหม่ให้กับวงการต่อไป

คุณพลากร สมสุวรรณ

ซึ่งภายในงานดังกล่าวนี้ ได้มีผู้แทนองค์กรต่างๆมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับชมรมฯ และยังให้ความเห็นหลากหลายมุมมอง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐมาร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช. ,คุณกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี ,คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสคบ. ,คุณกฤษณพร เสริมพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคุณวิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย พร้อมกันนั้น ยังมีการเปิดตัวเครื่องมือในการตรวจวัดเซ็นเซอร์ยุคใหม่ด้วยระบบ My Censor ที่จะนำใช้กับสมาชิกชมรมอีกด้วย