คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ติดยา คือ ตายทั้งเป็น

281

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ได้กล่าวถึงคติธรรมจากนักปราชญ์ชาวจีนในเรื่องของความกตัญญู ไปแล้ว ตอนนี้พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี นำปรัชญาจีนประการที่ ๓  มาฝาก จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดนั้น รับชมดังนี้

ปรัชญาจีนประการที่ ๓ ก็คือ ความโง่เขลาที่สุดของชีวิต คือ การติดยาเสพติด

ยาเสพติดนั้นมีโทษมหันต์ ใครก็ตามติดเข้าแล้วจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา เริ่มต้นจากการเสียสุขภาพ เสียสติสัมปชัญญะ เสียมโนธรรมสำนึก เสียหน้าที่การงาน เสียครอบครัว เสียอนาคต และการเสียที่หนักหนาสาหัสที่สุด ก็คือการเสียชีวิตเลยทีเดียว

ในระดับโลกประเทศมหาอำนาจเคยใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการมอมเมาประชาชนของประเทศที่ตัวเองต้องการจะล่ามาเป็นเมืองขึ้น จนทำให้ประชาชนพลเมืองของประเทศนั้นๆง่อยเปลี้ยเสียขา กลายเป็นพลเมืองที่อ่อนแอและในที่สุดก็สูญเสียบ้านเมืองจริงๆ พูดสั้นว่าๆ “เมืองล่ม เพราะจมยา”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความโง่เขลาที่สุดของชีวิต คือ การติดยาเสพติด