ดีเดย์ 1 มิ.ย. นี้ เปิดคลินิกแก้หนี้

503

เป็นข่าวดีสำหรับพนักงานเงินเดือนที่มีหนี้มากกว่า 2 แห่ง ให้สามารถวางแผนปลดหนี้ภายใน 10 ปี  กับโครงการ “คลินิกแก้หนี้”  โดยโครงการนำร่องจะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน 4-7% 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น ไม่กลายเป็นหนี้เสียค้างชำระ

หนี้สินที่อยู่ในเกณฑ์ของโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ได้แก่  หนี้บัตรเครดิต  หนี้บัตรกดเงินสด  และสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันค้างเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 

คุณสมบัติผู้ที่ร่วมโครงการ
– ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
– ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)
– ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี
– ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ มีทั้งหมด 17 แห่งได้แก่
– ธนาคารกรุงเทพ
– ธนาคารไทยพาณิชย์
– ธนาคารกสิกรไทย
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– ธนาคารกรุงไทย
– ธนาคารทหารไทย
– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
– ธนาคารไอซีบีซี
– ธนาคารเกียรตินาคิน
– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
– ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
– ธนาคารธนชาต
– ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
– ธนาคารทิสโก้
– ธนาคารยูโอบี
– ซิตี้แบงก์
– แบงก์ออฟไชน่า

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสส. โทรศัพท์ 0-2610-2266