คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน อกตัญญูคืองูพิษ

570

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี  ได้หยิบยกปรัชญาจีนเรื่อง บาปกรรมใหญ่หลวงของชีวิต คือ การไม่กตัญญูมาฝาก จะเป็นอย่างไร รับชมดังนี้

ปรัชญาจีนประการที่ ๒ ก็คือ บาปกรรมใหญ่หลวงของชีวิต คือ การไม่กตัญญู

ความกตัญญู แปลว่า การรู้คุณที่คนอื่นเคยทำให้แก่ตนมาก่อน

ในวัฒนธรรมจีนถือเรื่องความกตัญญูมากดังมีคำกล่าวว่า ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง ทำไมนักปราชญ์จีนจึงถือว่า ความอกตัญญู เป็นบาปอันใหญ่หลวงของชีวิต

คำตอบก็เพราะว่า คนอกตัญญูนั้นสะท้อนว่าเขาเป็นคนสูญเสียคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต หรือ มีมโนธรรมสำนึกบกพร่อง เมื่อสูญเสียมโนธรรมสำนึกพื้นฐานแล้วก็พร้อมที่จะทำร้ายทั้งคน และทั้งของได้ทุกเมื่อ

เพราะเหตุที่ความอกตัญญูเป็นอันตรายอย่างที่กล่าวมานี้แหละ ปราชญ์จีนจึงสอนว่า บาปกรรมใหญ่หลวงของชีวิต คือการไม่กตัญญู

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คนอกตัญญูก็เหมือนงูพิษ ที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งคนที่เคยช่วยชีวิตของตัวเอง