คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สุขภาพ คือ ความร่ำรวย

342

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกายเอง ถ้าหากมีเงินทองมากมายแต่สุขภาพไม่ดีชีวิตก็ไม่สุข  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี  พระอาจารย์นำปรัชญาจีนประการแรกมาฝาก จะเป็นอย่างไรนั้นรับชมดังนี้

คติธรรมจากนักปราชญ์ชาวจีนกล่าวว่า “ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการมีสุขภาพดี” ปรัชญาข้อนี้หมายความว่า ความร่ำรวยมี ๒ ประเภทด้วยกัน

  • คือความร่ำรวยภายนอก อันได้แก่ ร่ำรวยด้วยวัตถุ
  • คือความร่ำรวยภายใน อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้เป็นคนที่มีความสุขง่าย

ความร่ำรวยภายในนั้นนอกจากคุณธรรมความดียังหมายรวมถึง สุขภาพดีด้วย

สุขภาพดีเป็นที่มาของความสุข เพราะความสุข แปลว่า ความปลอดโปร่ง ความสดชื่นรื่นเย็นในกายในจิต แต่พอเราสุขภาพไม่ดีสภาวะดีๆ ก็อันตรธานหายไปหมด

สุขภาพสำคัญถึงเพียงนี้ แต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามความร่ำรวยพื้นฐานของชีวิต พากันมุ่งมองแต่ความร่ำรวยภายนอก เช่น เงิน ทอง ทรัพย์สินประดามี ครั้นมีสิ่งเหล่านี้ครบบริบูรณ์แล้วแต่กายกลับเจ็บไข้ได้ป่วย จึงเพิ่งมาตระหนักรู้ว่า “มั่งมีแค่ไหนก็สูญเปล่า ถ้าหากตัวเราสุขภาพไม่ดี”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                มีเงินมหาศาลอย่าลืมเตรียมสังขารไว้ใช้เงิน

 เพราะหากมีเงินแต่สุขภาพกาย สุขภาพจิตไม่ดี ก็ยากจะมีความสุข