พบจุดชมวิวแห่งใหม่ บนยอดเขาภูพานน้อย จ.นครพนม

965

พบจุดชมวิวแห่งใหม่ที่จังหวัดนครพนม เป็นลานหินผาที่มีความสวยงามบนยอดเขาภูพานน้อย เตรียมเปิดเป็นแหล่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมทะเลหมอกในยามเช้า

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เดินป่าสำรวจเปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนเทือกเขาภูพานน้อยที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์

โดยจากการสำรวจได้พบจุดชมวิวลานหินแห่งใหม่บนยอดเขาภูพานน้อยที่ชาวบ้านเรียกว่า ผาเป้าภูผาแดง  ซึ่งเป็นหน้าผามีลานหินกว้าง สามารถเห็นวิวทิวทัศน์เทือกเขาภูพานน้อยได้อย่างสวยงาม จากการสำรวจพบว่าบริเวณดังกล่าวมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เหมาะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมวิวทิวทัศน์ เดินป่าชมธรรมชาติ และดูทะเลหมอก ช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้

 

 

จังหวัดพิษณุโลก ความสวยงามภายหลังฝนหยุดตกที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทะเลหมอกสีขาวดูคล้ายคลื่นสึนามิ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

โดยในช่วงหน้าฝนและฤดูหนาวในพื้นที่ดังกล่าวนักท่องเที่ยวจะสามารถมาเที่ยวชมทะเลหมอก ดูความสวยงามของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และถ่ายภาพเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกได้ ถือเป็นเสน่ห์ในช่วงนี้