ทำดีเพื่อพ่อให้โลกรัก – บ้านแห่งโอกาส

314

ถ้าไม่มีการให้อภัย การให้โอกาส โทษจากการทำผิดพลาด อาจจะไม่ต่างจากโทษประหารชีวิตบ้านกึ่งวิถี “เธอ” บ้านแห่งโอกาสของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติด ที่มีความประพฤติดี และได้พักการลงโทษ ได้ฝึกอาชีพนักบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมให้แก่คนทำงาน เพื่อมีชีวิตใหม่ที่พ้นจากวังวนเดิม

“พวกเขามาทำงานกับเรา ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย มีที่พักฟรี ได้ค่าแรงอย่างน้อย 310 บาทต่อวัน จากงานที่มีคุณค่า เขาได้กลับมาเป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง” นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา บ้านแห่งโอกาส

 การให้อภัย การให้โอกาส ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้ลูกขอสัญญาว่า ลูกจะเป็นคนดี จะทำแต่ความดี ตราบชีวิตจะหาไม่มาทำดีเพื่อพ่อให้โลกรักกันเถอะครับ

เพราะการต่างประเทศเป็นของเราทุกคน