คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ปรัชญาจีน (ต่อ)

434

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี  ต่อจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ได้กล่าวถึงปรัชญาจีนไปทั้งหมด ๖ ข้อแล้ว มาชมกันต่อว่าอีก ๖ ข้อที่เหลือจะเป็นสุภาษิตใด ดังนี้

                วันนี้อาตมภาพขอแนะนำให้ปวงเราชาวไทยรู้จักกับวาจาสุภาษิตจากนักคิด นักปราชญ์ชาวจีนท่านหนึ่ง มี ๑๒ ประการดังนี้

  • ความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของชีวิต คือ เล่นการพนัน
  • การล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต คือ การสิ้นหวัง
  • ความสุขที่สุดของชีวิต คือ การช่วยเหลือผู้อื่น
  • การยอมรับนับถือได้มากที่สุดของชีวิต คือ ความก้าวหน้าโดยวิธีการอันสุจริต
  • คนเราสร้างแต่ความดี ถึงแม้ว่าลาภผลยังไม่ได้รับ แต่สิ่งที่เป็นภัยพิบัตินั้น ได้หลีกห่างไกลไป
  • คนเราทำแต่กรรมชั่ว ถึงแม้กรรมชั่วยังไม่ได้สนองตอบ แต่ผลบุญนั้นได้หลีกห่างไปไกล

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                การมีสุขภาพดี คือ การมีความร่ำรวยที่แท้จริง