คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ปรัชญาจีน

569

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี  พระอาจารย์มีสุภาษิตจากนักปราชญ์ชาวจีนที่ชวนให้คิดตาม  ๑๒  ประการด้วยกัน จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

พระพุทธองค์ตรัสว่า “สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” แปลว่า “วาจาสุภาษิตเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิต”

วันนี้อาตมภาพขอแนะนำให้ปวงเราชาวไทยรู้จักกับวาจาสุภาษิตจากนักคิด นักปราชญ์ชาวจีนท่านหนึ่ง ซึ่งอาตมภาพได้อ่านพบจากป้ายคำคมที่ติดอยู่ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือ ข้อความนั้นเมื่ออ่านแล้วชวนให้คิด ชวนให้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง มี ๑๒ ประการดังนี้

  • ความร่ำรวยที่แท้จริง คือการมีสุขภาพแข็งแรง
  • บาปกรรมใหญ่หลวงของชีวิต คือ การไม่กตัญญู
  • ความโง่เขลาที่สุดของชีวิต คือ การติดยาเสพติด
  • ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของชีวิต คือการทะนงตัว
  • ของกำนัลมีค่าที่สุดของชีวิต คือ การให้อภัย
  • ความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิต คือ การข่มเหงผู้อื่น