ฮือฮา จัดเลี้ยงโต๊ะจีนควายครั้งแรกในไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

520

สวนสัตว์ในอำเภอหัวหิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย 14 พฤษภาคม พร้อมจัดโต๊ะจีนควายครั้งแรกของประเทศไทย  

ที่สวนสัตว์หัวหินซู ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างคึกคัก โดยควายกว่า 60 ตัว ได้ร่วมกันกินโต๊ะจีนที่มีอาหารของควายทั้งหญ้าสด หญ้าแห้ง ผลไม้  ซึ่งในจำนวนนี้มีควายเผือกร่วมด้วย

ซึ่งทางสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว แนววิถีชีวิตท้องถิ่น ส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดบุฟเฟต์ให้ควายที่บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี และมีพิธีสู่ขวัญควาย ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างแหล่งผลิตปุ๋ยคอกจากมูลควาย สาธิตการไถนาแบบโบราณ และการปลูกหญ้าเนเปีย สร้างแหล่งอาหารให้กับควาย

สำหรับที่บ้านตลิ่งชัน เป็นหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์โคกระบือไทย โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรวม 124 ราย มีจำนวนกระบือรวมกว่า 600 ตัว ในจำนวนนี้เป็นกระบือที่ได้รับมอบจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรได้นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรควายของประเทศให้เพิ่มขึ้น