ชาวพะเยาตื่นเต้นพบแมลงรูปหน้าคนที่พระธาตุจอมทองโบราณ

628

ชาวบ้านจังหวัดพะเยาที่มาเที่ยวพระธาตุจอมทองโบราณ ต่างพากันตื่นเต้นที่พบเห็นแมลงรูปหน้าคนตามขั้นบันไดพญานาค

แมลงรูปหน้าคนไต่ไปมาตามขั้นบันไดพญานาค ที่พระธาตุจอมทองโบราณ จ.พะเยา เต็มไปหมด  ซึ่งมีลักษณะคล้ายแมลงสาบแต่จะเป็นสีแดงทั้งตัว มีหนวดยาว ขายาว และบริเวณปีกจะมีสีต่างๆและมีลักษณะเหมือนใบหน้าคนและรูปใบหน้าอาปาเซ่ ชนเผ่าอินเดียแดง ลำตัวยาวประมาณ 2เซนติเมตร

นักท่องเที่ยวเห็นแล้วรู้สึกตื้นเต้นและแปลกใจทำให้บางคนจับไปเพื่อเอาไปเลี้ยง บางคนเอาไปให้เพื่อนดูชม เพราะไม่ค่อยจะพบเห็น สำหรับวัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่บนเขาสูงโดยมีป่าไม้ล้อมรอบทั่วบริเวณ ทำให้มีสัตว์ชนิดต่างๆพากันมาอยู่อาศัยโดยเฉพาะสัตว์เล็กๆ รวมทั้งแมลงหน้าคนสีแดงด้วย