ชาวนาถือฤกษ์ดีปักดำข้าวในวันพืชมงคล เชื่อทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์

356

เมื่อวานนี้ (11พ.ค.) ชาวนาในจังหวัดพิจิตรถือฤกษ์ดีเนื่องในวันพืชมงคล เริ่มปักดำข้าวในฤดูนาปีที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าจะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์

บรรดาชาวนาในตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้ถือฤกษ์ดีเนื่องในวันพืชมงคล นำต้นกล้าข้าวปักดำ เริ่มต้นฤดูเพาะปลูกข้าว โดยชาวนาเลือกใช้วิธีการปักดำข้าวซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ โดยยึดเอาวันดีของวันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นของการเพาะปลูกตามความเชื่อ พืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวนผลผลิตที่ได้จะดี

สำหรับชาวนาที่เลือกใช้วิธีปลูกข้าวด้วยการปักดำ แทนการหว่านข้าวในโคลน ถือว่าเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนในการทำนา รวมถึงลดวัชพืชในแปลงนา ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช บนแปลงนา และแมลงไม่ให้มารบกวนข้าว

 

จังหวัดบุรีรัมย์ บรรดาชาวนาบ้านทะเมนชัย ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย ได้ถือฤกษ์ดีเนื่องในวันพืชมงคล เริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านข้าวซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ถึงแม้พื้นที่จะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีก็ตาม แต่ชาวนาก็เชื่อว่าหากเริ่มลงมือไถหว่านข้าวในวันพืชมงคล จะเป็นสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี ทั้งนี้ชาวนาเชื่อว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันนี้ (12 พ.ค.) จะมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ข้าวในนาเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอน

 

จังหวัดชัยภูมิ ชาวนาในพื้นที่อำเภอเมือง บ้านเขว้า และบำเหน็จณรงค์ ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลในวันนี้ (12พ.ค.) พากันไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้ (11พ.ค.) ซึ่งชาวนาเชื่อกันว่า หากได้เริ่มไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล แล้วจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงามได้ผลผลิตดี โดยชาวนาคาดว่าปีนี้ฝนคงไม่ทิ้งช่วงอีก