ชาวพะเยาร่วมขบวนเรือเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา อย่างยิ่งใหญ่

714

ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมขบวนเรือเวียนเทียนทางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาอย่างยิ่งใหญ่

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างร่วมกันเวียนเทียน โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 50 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ที่จมอยู่บริเวณกว๊านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชา

โดยในปีนี้ได้ร่วมกันเวียนเทียนทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก

 

 

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดพันเตา ถนนพระปกเกล้า พระภิกษุ สามเณร พากันจุดผางประทีปดวงไฟรอบบริเวณวัด และลานธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นับพันดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา โดยแสงไฟจากผางประทีปที่สะท้อนในสระกลายเป็นภาพที่สวยงาม ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพากันมาเวียนเทียนและไหว้พระเป็นจำนวนมาก

 

จังหวัดลำปาง พุทธศาสนิกชนชาวลำปางกว่า 1000 คน จัดกิจกรรมฟ้อนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา “นบน้อมไหว้สาปู่จาพระบรมธาตุแก้วดอนเต้า ” เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

จังหวัดนครพนม บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาศีลธรรม