คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน โรงเรียนที่แท้เริ่มจากที่บ้าน

188

ครูที่ดีที่สุด คือ พ่อแม่ จากคำที่เคยได้ยินกันมาบ่อยๆ คือ “พ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อน” สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว. วชิรเมธี พระอาจารย์มีแง่คิดจากการอบรมของพ่อแม่ที่ฝากความหวังไว้กับการศึกษามากเกินไป จะเป็นเช่นไรนั้น รับชมดังนี้

เทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายนพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น มีข่าววัยรุ่นลวนลาม รุมทำร้ายประชาชนจนถึงแก่ชีวิตมากกว่าทุกปี สถานการณ์เช่นนี้ สะท้อนถึงปัญหาการศึกษาอบรมเยาวชนไทยของเราที่นับวัน มีแนวโน้มจะแย่ลงทุกปี

การศึกษาอบรมเยาวชนเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่ควรฝากความหวังไว้กับโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว  แต่ส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบก็คือ สถาบันครอบครัว

พ่อแม่ผู้ปกครองไม่น้อยไม่เข้าใจความข้อนี้ จึงพากันฝากความหวังว่า ที่โรงเรียนลูกๆ ของตนจะได้รับการอบรมบ่มเพาะอย่างดีที่สุดในทุกๆ ด้าน ความคิดเช่นนี้ถือว่า เป็นความประมาทในการสอนลูกอย่างยิ่ง เพราะที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยนั้น เป็นที่ที่ศึกษาวิทยาการความรู้ สำหรับประกอบสัมมาอาชีพเป็นหลัก ศีลธรรม จรรยาเป็นเรื่องรองลงมา

คุณธรรมสำคัญ เช่น ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตาอารี ความซื่อสัตย์สุจริต และความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องให้การศึกษาอบรมแก่ลูกเบื้องต้นที่บ้าน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                มารดาบิดา คือ ครูบาอาจารย์คนแรกของลูก