ภัยแล้งกระทบฝูงลิงกังหางยาวมาขโมยอาหารชาวบ้านใน จ.ยโสธร

578

สภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ ฝูงลิงกังหางยาว พากันบุกบ้านเรือนของชาวบ้านใน จ.ยโสธร เข้าไปขโมยของกินประทังชีวิต หลังประสบภัยแล้งทำขาดแคลนอาหาร

บรรดาฝูงลิงกังหางยาว กว่า 1 พันตัว ที่อาศัยอยู่บริเวณสวนสาธารณะดอนปู่ตาบ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต้องหอบลูกน้อย ออกจากป่าเข้ามาขโมยอาหาร และน้ำดื่มของชาวบ้านกินเป็นอาหารบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำขาดแคลนผลไม้ป่าที่เคยเป็นอาหารของฝูงลิงก็เริ่มขาดแคลนไปด้วยรวมทั้ง ต้นไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มยืนต้นตาย

โดยทำให้ฝูงลิงบางส่วนต้องพากันออกจากป่า เพื่อเข้าไปขโมยอาหารของชาวบ้านภายในหมู่บ้านกินประทังชีวิตไปก่อน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ที่มีบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสวนสาธารณะดอนปู่ตา เป็นอย่างมาก ต้องคอยมานั่งเฝ้าขับไล่ฝูงลิงให้กลับเข้าไปในป่าเป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้นอกจากฝูงลิงจะเข้าไปขโมยอาหารของชาวบ้านกินแล้ว ยังพากันใช้หลังคาบ้าน และยุ้งฉาง -ข้าวของชาวบ้าน เป็นที่วิ่งเล่นไปทั่ว จนทำให้หลังคาสังกะสีชำรุดเสียหาย นานๆ ครั้งจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ใจบุญเดินทางนำขนม และอาหารแวะเข้าไปเลี้ยงฝูงลิงเหล่านี้