คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สุขนิสัย

283

ความพอใจในชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย ปัจจุบัน และปริมานความสุข ซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากใจตัวเองก่อน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีวิธีการขจัดความทุกข์ด้วยวิธีง่ายๆ มาฝาก จะต้องทำอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่ทั้งความสุขและความทุกข์ ล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือนิสัย กล่าวกันว่านิสัยของความสุขประกอบด้วย

๑.เป็นคนหนักในเหตุผล

๒. เป็นมองโลกในแง่บวก

๓.รู้จักอยู่กับปัจจุบัน

๔.ไม่ถือสาหาความกับเรื่องเล็กน้อย

๕.รู้จักปฏิเสธเมื่อเห็นว่าเหลือวิสัย

๖.ไม่ปรารถนาให้ใครมายกย่องตลอดเวลา

๗.ยอมรับธรรมดาของโลก

๘.ไม่โกหกจนเคยชิน

๙.ใช้ชีวิตอยู่ในครรลองคลองธรรม

๑๐.ดื่มด่ำในธรรมชาติแสนรมณี

๑๑.ยินดีในการรับใช้เพื่อนมนุษย์

๑๒.ค้นพบความสุขที่บริสุทธิ์จากโลกภายใน

ขอให้เราลองมาสำรวจตัวเองว่า เรามีอุปนิสัยแห่งความสุขเหล่านี้บ้างหรือเปล่า ถ้ายังไม่มีก็ต้องฝึกให้มี เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะกลายเป็นคนที่ สุขยาก ทุกข์ง่าย อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความสุขเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เมื่อมีเหตุปัจจัย ความสุขก็เกิดขึ้นมาได้ทันที

เมื่อไม่มีเหตุปัจจัย แม้ต้องการเพียงไรความสุขก็ไม่บังเกิด