งานประณีตศิลป์พระเมรุมาศคืบหน้าเกินครึ่ง คาดแล้วเสร็จ กันยายนนี้

722

สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ระดมช่างหลายสาขา เร่งงานประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 คาดทุกส่วนแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้

พระราเชนทรยานน้อย ที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง หลังวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของงานประณีตศิลป์ ของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่ดำเนินการคืบหน้า ควบคู่กับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของการจัดงาน ก้าวหน้าแล้วเกินครึ่ง

พระราเชนทรยานน้อยองค์นี้ สร้างด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหามทั้งหมด 4 คาน ใช้คนหาม 56 คน ซึ่งจิตรกรได้ปรับแบบจากพระ ราเชนทรยาน ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยองค์เก่านี้ นับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศ พระบรมอัฐิ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในการซ่อมแซม พระราเชนทรยานองค์เดิม ผู้ซ่อมจะต้องลอกผิวทอง และใช้ปลายสิ่วขูดชั้นสีออกจากไม้  เพื่อให้ลวดลายคมชัดเหมือนใหม่ และลงรักปิดทองอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้อัญเชิญพระบรมอัฐิ

ขณะที่จิตรกรรมฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ ใช้สำหรับกั้นบังในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตรกรช่างสิบหมู่ได้ร่างภาพ และลงสี เล่าเรื่องราวนารายณ์อวตาร จำนวน 8 ปาง แทรกภาพจิตรกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ก่อนจะนำไปประกอบพระเมรุมาศทั้ง 4 ทิศ ให้งดงามสมพระเกียรติ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เนติ์ ตันเจริญ

รายงาน