ชาวจ.เพชรบูรณ์ ผวาแมลงปีกแข็งจำนวนมากบุกบ้าน

354

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังมีฝูงแมลงปีกแข็งบุกบ้านจำนวนมาก

ฝูงแมลงปีกแข็งเกาะอยู่มุมต่างๆ และบนที่นอน ในบ้านของนางเพียงใจ จวงจันทร์ ในตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พวกมันเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ ผ่านมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
นางเพียงใจบอกว่า ช่วงก่อนสงกรานต์มีฝนตกลงมา จากนั้นก็เริ่มมีแมลงปีกแข็งไต่ขึ้นมาจากดิน ไปเกาะตามขอบประตู หน้าต่าง และตามมุมต่างๆ ของบ้าน แม้ว่าจะกวาดบ้านทุกวัน แต่แมลงเหล่านี้กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถเก็บกวาดได้ ยิ่งวันไหนที่ฝนตกจะมีฝูงแมลงปีกแข็งจำนวนมากบินเข้ามาในบ้าน คล้ายฝูงผึ้งแตกรัง มาเกาะตามฝาผนัง และไต่เข้ามาในตัวบ้าน แม้แต่เวลารับประทานอาหาร ยังต้องออกไปนอกบ้านเพราะแมลงรบกวน

นางเพียงใจบอกว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกำจัดฝูงแมลงปีกแข็งเหล่านี้ เพราะกลัวว่าคนในครอบครัวที่มีทั้งเด็ก และคนชราจะได้รับอันตราย โดยเฉพาะเวลานอนอาจจะเข้าไปในหูได้