อากาศร้อนจัด! ปลากระชังเขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา น็อกน้ำตาย

334

อากาศในจังหวัดนครราชสีมาร้อนจัด อุณหภูมิแตะ 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปลากระชังในเขื่อนลำแชะ น็อกน้ำตายลอยเป็นแพ

สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกือบ 40 องศาเซลเซียสในพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เริ่มทยอยตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง เป็นสาเหตุทำให้ปลาเกิดอาการขาดอากาศออกซิเจนฉับพลัน จนเกิดน็อกน้ำและตายลง

นายสมพงษ์ วงษ์เบ้า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำแชะ บอกว่าต้องมาคอยตักปลาที่ตายวันละหลายสิบตัวให้กับเพื่อนบ้านนำไปประกอบอาหาร และแปรรูปเก็บไว้ขาย ซึ่งเป็นเวลากว่า 3 วันแล้วที่ปลาที่อยู่ในช่วงกำลังโตเต็มเตรียมจับส่งขายได้ทยอยตาย ถึงขณะนี้มีปลาตายไปนับร้อยตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 7,000 บาท อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบกับ

ปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก คืออำเภอพระทองคำ ที่ล่าสุดโดยเฉพาะที่ตำบลหนองหอย ขณะนี้มี 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ซึ่งมีทั้งหมด 794 ครัวเรือน มีประชากร กว่า 2,600 คน ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากสระน้ำในหมู่บ้านได้แห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำประปาหมู่บ้านได้ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 5  ซึ่งชาวบ้านได้พาไปดูสระน้ำของหมู่บ้าน ที่เคยเก็บน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้าน ปรากฏว่าน้ำได้แห้งขอดเหลือแค่ก้นสระไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำประปาได้ จนต้องอาศัยการเจาะน้ำบาดาลท้ายหมู่บ้าน เพื่อทำประปาใช้ชั่วคราวก่อน