ประเพณียกธงเลิกสงกรานต์ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

1202

ชาวตำบลโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดประเพณี“ยกธงประกาศเลิกสงกรานต์”  ซึ่งเป็นประเพณีแปลกเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อประกาศสิ้นสุดสงกรานต์ และเข้าสู่การประกอบอาชีพการทำมาหากิน

ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรร่วมกันสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน แทบจะเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ขึ้น โดยมีชื่องานว่า “งานประเพณี ยกธงเลิกสงกรานต์” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ โดยได้จัดขึ้นที่ วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่อพยพมาพักอาศัยอยู่จึงได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น การยกธงเลิกสงกรานต์มาสืบทอดประเพณีมานับเกือบ100 ปีแล้ว

โดยชาวบ้านกว่า 1 พันคน  ทั้ง 19 หมู่บ้าน จะนำคันธงหรือเสาธงที่ทำจากลำไม้ไผ่ลำยาวและธงที่ทำด้วยผ้าม่าน ผ้าแพร เสื่อ ผ้านวม และผ้าชนิดต่างๆ นำเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ติดไว้ที่ธง  จากนั้นมัดไว้กับปลายเสาไม้ไผ่ และจะช่วยกันยกเสาตั้งขึ้นนำปักลงหลุมที่ขุดไว้

โดยชาวบ้านจะพยายามยกและปักธงไม่ให้ไม้ไผ่หักโค่น หรือหักกลางเสาลงมาส่วนเสาธง และ ผ้าม่าน ผ้าแพร เสื่อ ผ้านวม และผ้าชนิดต่างๆ รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันที่นำมาทำเป็นธงนั้น เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็จะถวายวัดเพื่อใช้ในงานพิธีต่างในพระพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับการยกธงเลิกประเพณีสงกรานต์ ของชาวตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นการประกาศให้ประชาชนชาวตำบลหนองโสน ได้ทราบทั่วกันว่ากิจกรรมงานประเพณีการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวหนองโสนได้สิ้นสุดลง ชาวบ้านก็จะเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไปตามแบบวิถีชาวบ้าน