คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ครอบครัวดีเพราะมีธรรม (๒)

195

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมประการต่อจากตอนที่แล้วมาสอนนั่นก็คือ การทำหน้าที่ของผู้มาก่อน จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าหัวใจของการสร้างครอบครัวก็คือการสร้างคนในครอบครัวให้เป็นคนมีคุณภาพ โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างครอบครัวก็คือพ่อแม่ และพ่อแม่ที่ดีนั้น ควรทำหน้าที่ ๒ ประการ ประการแรกคือใส่ใจบุตรธิดา ประการต่อมาคือ ทำหน้าที่ผู้มาก่อน

หน้าที่ของผู้มาก่อน ที่พึงทำต่อบุตรธิดาประกอบด้วย

  • ห้ามปราม ป้องกันจากความชั่ว
  • ดูแล ฝึกอบรมให้ตั้งตัวอยู่ในความดี
  • ให้ศึกษาศิลปะวิทยา
  • เป็นธุระในเรื่องคู่ครองที่คู่ควร
  • มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม

หากมารดาบิดาได้ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์ทั้ง ๕ ประการนี้แล้ว บุตรธิดาจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ สามารถสานต่อภารกิจของมารดาบิดา หรือสามารถสืบต่อกิจการของวงศ์ตระกูลต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

พ่อแม่ที่ไม่ตั้งใจสอนบุตรธิดา ลูกหลานจะเติบโตขึ้นมาเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม