ชาววังโป่ง จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้

314

ชาวอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ หลังเทศกาลสงกรานต์

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประเพณีเก่าแก่ที่ทำ           สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยนำไม้ไผ่มาขึ้นเป็นโครง ประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้สดหลากหลายชนิดให้มีสีสันสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของคนโบราณ แห่มาประกวดประชันความสวยงามที่วัดเนินศิลาเพชร

ทั้งนี้โครงต้นดอกไม้ มักจะไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลวด หรือตะปู มาใช้สำหรับยึดเกาะ  แต่จะใช้วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ คือ ไม้ตอก ซึ่งวิธีนี้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ หลังจากประกอบโครงเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะนำดอกไม้สดหลากหลายชนิด มาประดับตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม โดยต้นดอกไม้นี้จะต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนนั่นเอง

สำหรับ งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของที่นี่ ถือเป็นงานแห่ต้นดอกไม้ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่มีความศรัทธา ต่อการทำต้นดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาที่สืบทอดมานานหลายปี ชาวบ้านจะช่วยกันแบกต้นดอกไม้ขึ้นบ่าโยกย้ายไปตามจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน ที่ช่วยกันรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้