คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมสำหรับครอบครัว

244

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี  พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมในการทำหน้าที่ของคนในครอบครัวโดยเปรียบครอบครัวเป็นดั่งไฟ  ๓ กอง จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

หลักธรรมสำหรับสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ก็คือ บูชาคนที่เป็นเหมือนไฟ หมายความว่า ในครอบครัวนั้นมีสมาชิกอยู่หลายประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทนั้นจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี เพราะฉะนั้นคน ๓ ประเภทนี้ ท่านเปรียบเสมือนไฟ ๓ กอง ที่เราต้องช่วยกันดูแล ประคับประคอง ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ไฟ ๓ กองที่ว่านี้ประกอบด้วย

  • ไฟที่ควรแก่ของคำนับ ได้แก่ มารดาบิดา
  • ไฟประจำตัวเจ้าบ้าน ได้แก่ สามี บุตร ภรรยา และคนในปกครองหรือบริษัทบริวาร
  • ไฟทักขิไณย ได้แก่ บรรพชิต หรือพระภิกษุสงฆ์

ไฟทั้ง ๓ กองนี้ สมาชิกในบ้านต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลตัวเอง ดูแลผู้อื่นให้ดี เมื่อดูแลกันและกันให้ดีแล้ว ก็จะไม่มีปัญหา ให้เดือดเนื้อร้อนใจ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                หากสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน ต่างก็ทำหน้าที่ของตนให้ดี ครอบครัวก็จะมีแต่ความร่มเย็นและเป็นสุข