คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันผู้สูงอายุ

243

สกู๊ปช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมสำคัญที่ผู้สูงอายุนำไปใช้ เพื่อให้เกิดอายุมั่นขวัญยืน จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกความหมายหนึ่งด้วย

หลักธรรมสำคัญที่ผู้สูงอายุควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดอายุมั่นขวัญยืนก็คือ

  • ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง ไม่ซ่าเหมือนวัยรุ่น และไม่เสียงเหมือนวัยฉกรรจ์
  • เคลื่อนไหวอิริยาบถให้สม่ำเสมอ ไม่นั่งไม่นอนมากเกินไป
  • บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายและดีต่อสุขภาพ
  • พักผ่อนให้เป็นเวลา
  • แสวงหาความสงบและความสุขทางจิตใจ

ผู้สูงอายุคนไหนก็ตามที่มีธรรม ๕ ประการนี้ครบถ้วน จะมีอายุวัฒนะมงคล กลายเป็นต้นโพธิ์ใบใหญ่ ต้นไทรใบหนาของลูกหลานญาติวงศ์พงศาไปตราบนานเท่านาน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้สูงอายุที่น่านับถือ ควรเป็นผู้ที่สูงด้วยวัย สูงด้วยปัญญา สูงด้วยคุณธรรม

และสูงด้วยประโยชน์โสตถิผลที่รังสรรค์ฝากไว้ให้แก่อนุชน