คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เกษตรสังหาร

139

ปัญหาหมอกควันและภัยแล้งมีมากขึ้นทุกปี พระอาจารย์จึงมีหลักคำแนะนำเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาหมอกควันและภัยแล้งในประเทศไทยมาฝาก จะต้องทำอย่างไรนั้น รับชมในสกู๊ปงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้

เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี นี่คือช่วงหน้าแล้งที่ฝนหมาดฟ้า คนก็เริ่มจะเผาป่า ๒-๓ปีที่ผ่านมาการเผาป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือกลายเป็นปัญหาใหญ่ ถึงขั้นที่รัฐบาลต้องออกมาตรการพิเศษขึ้นมาควบคุม แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพราะพอหมดมาตรการเด็ดขาด ประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเคยชินกับการทำเกษตรแบบเดิมๆ ก็ยังคงกลับมาเผาเศษหญ้าเศษวัชพืชในท้องไร่ท้องนาในป่าในเขาอยู่เหมือนเดิม

การเกษตรแบบเดิมที่แก้ปัญหาวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการเผานั้น เป็นการเกษตรบนความมักง่ายที่เรียกว่าเป็น เกษตรสังหาร คือ มีการทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก มีการใช้สารเคมีสูง พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็เผาเศษวัชพืช

ดังนั้นหากเราอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ต้องช่วยกันติง ต้องช่วยกันเตือนให้เกษตรกรไทยของเราเลิกเกษตรสังหาร มาทำเกษตรด้วยเมตตา ปฏิบัติต่อผืนโลกใบนี้ในฐานะผู้มีพระคุณล้นเกศล้นเกล้า และเราแต่ละคนก็เป็นเพียงแค่ผู้อาศัย ไม่ใช่เจ้านายผู้ข่มเหงรังแกต่อผืนโลก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                เกษตรกรรมแบบสังหารนิยมเผาผลาญทุกสิ่ง

เกษตรกรรมอย่างนี้ทำให้ได้เงิน แต่เสียนิสัย, ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ยั้งยืน