คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธุดงค์คืออะไร

151

คุณผู้ชมรู้จัก “พระธุดงค์” หรือไม่ครับ แล้วทราบหรือไม่ว่า ธุดงค์ คืออะไร พระอาจารย์มีคำตอบ ในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้

หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธไทยมาเป็นเวลานานก็คือวิวาทะที่ว่า ธุดงค์ คืออะไรกันแน่, ธุดงค์ หมายถึง การเดินธุดงค์ใช่หรือไม่, พระธุดงค์ต้องไปเดินอยู่ในดงใช่หรือเปล่า

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมที่รจนาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นิยามความหมายของ ธุดงค์ ไว้ว่า “ธุดงค์ คือ องค์คุณเครื่องสลัดหรือกำจัดกิเลส”

การปฏิบัติธุดงค์ เรียกว่า ธุดงควัตร เป้าหมายของธุดงควัตร ก็คือ เพื่อส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษ

ธุดงค์ หรือธุดงควัตร มี ๑๓ ข้อ พระภิกษุรูปไหนจะถือปฏิบัติข้อใดก็ได้ อนึ่งควรทราบไว้ด้วยว่า แต่ละข้อไม่มีข้อไหนที่บัญญัติว่า ให้เดิน แต่เวลาเราเห็นพระสงฆ์แบกกลดไปปฏิบัติในป่า เรามักเรียกท่านว่า พระธุดงค์

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าธุดงค์จะมาในรูปแบบไหน เป้าหมายก็เพื่อ ฝึกหัด ขัดเกลาให้กิเลสลดน้อยถอยลงเป็นสำคัญ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ธุดงค์คือกุศโลบายคลายกิเลส

ทุกประเภทมุ่งขจัดดัดนิสัย

ลดสะสมสร้างสันโดษหลีกโทษภัย

ธุดงค์ไทยธุดงค์แท้เพื่อแก้ทุกข์