ยอดสะสม 6 วัน อุบัติเหตุสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 335 คน

1119

 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.เผยยอดสะสม 5 วันช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2560 ยอดรวมผู้เสียชีวิต 335 คน บาดเจ็บ 3,506 คน โคราชยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง 17 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน พ.ศ.2560รวม 6 วัน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3,388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน 335 คน บาดเจ็บ รวม 3,506 คน

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 153 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่นครราชสีมา 17 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 160 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็วยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

ศปถ.ย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ช่วงเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ จะเน้นตรวจหน้าด่านประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และบริหารจัดการจราจรให้มีความคล่องตัว