มาตรการ “เมาแล้วขับจับยึดรถ” สี่วัน จับยึดรถ 5,212 คัน

401

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยมาตรการ“ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยึดรถแล้ว 5,212 คัน

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ คสช.ยังคงเข้มงวดในมาตรการ

“ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” โดยสถิติการกระทำผิดตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2560 รวม 4 วัน เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 240,004 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 216,590 ครั้ง ยึดรถที่ดื่มแล้วขับไว้แล้ว 5,212 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,969 คัน และรถยนต์ 1,243 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์ 164,584 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคล 136,841 คน

โดยรถที่ถูกควบคุมไว้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ดูแลและจัดหาสถานที่เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คสช.ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับได้เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ตรวจสอบยานพาหนะ มีสมาธิในการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงแบ่งปันเส้นทางให้กับผู้ใช้ถนน เพื่อความปลอดภัย ตลอดการเดินทางของทุกคน