อุบัติเหตุสงกรานต์ยอดสะสม 5 วัน เสียชีวิตแล้ว 283 คน

637

   ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.เผยยอดสะสม 5 วันช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2560 ยอดรวมผู้เสียชีวิต 283 คน บาดเจ็บ 3,087 คน โคราชยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง 17 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน พ.ศ.2560 รวม 5 วัน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2,985 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน 283 คน บาดเจ็บ รวม 3,087 คน

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 140 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่นครราชสีมา 17 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 145 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงคือ ขับรถเร็ว

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ศปถ.ยังพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2560ในช่วง 7 วันอันตรายในช่วง 5 วัน เมื่อเทียบสถิติปี 2559 พบว่าอุบัติเหตุสะสมเพิ่มขึ้น 261 ครั้ง ขณะที่ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 141 คน แต่ผู้เสียชีวิตลดลง 55 คน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ช่วงเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ จะเน้นตรวจหน้าด่านประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และบริหารจัดการจราจรให้มีความคล่องตัว เปิดช่องทางพิเศษ ถนนมิตรภาพ 4 ช่องจราจร สระบุรี-พระนครศรีอยุธยา เปิด 5 ช่องทาง