จ.สุโขทัย สืบสานประเพณีสรงน้ำพระอจนะ ตำนานพระพูดได้

582

จังหวัดสุโขทัย สืบสานประเพณี สรงน้ำ พระอจนะตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงาน มหาสงกรานต์ สรงน้ำพระอจนะ ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย ที่วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เริ่มงานด้วยขบวนอัญเชิญพระอจนะจำลอง ให้ประชาชนได้กราบสักการะ การประชันกลองยาว เพื่อส่งเสริมศิลปะสุโขทัย การขอพรปีใหม่ไทยผ่านใบโพธิ์เงินและโพธิ์ทอง       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำพุทธศาสนิกชนสรงน้ำพระอจนะและพระสงฆ์จำนวน 30 รูป

ส่วนที่จังหวัดน่านบริเวณสนามฝึกยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 38 ใช้เป็นที่จุดแข่งขันบั้งไฟบ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการแข่งขันบั้งไฟจังหวัดน่านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแข่งขัน บั้งไฟ หรือ บอกไฟเพื่อสืบทอดต่อไป

โดยเทศบาลเมืองน่าน จัดแข่งขันหลังวันสงกานต์ของทุกปี โดยแต่ละหมู่บ้าน ในอำเภอต่างๆให้ความสนใจและส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 128 วาน หรือ ลำ(วาน คือ ลักษณะคำเรียก ของบั้งไฟ )