อุบัติเหตุสงกรานต์วันที่สองเสียชีวิตแล้ว 82 คน โคราชผู้เสียชีวิตพุ่งถึง 6 คน

713

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. เผยสองวันในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2560 ยอดรวมผู้เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 1,049 คน โคราชยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง 6 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ.2560 รวม 2 วัน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 995 ครั้ง ผู้เสียชีวิตจำนวน 82 คน บาดเจ็บ รวม 1,049 คน

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 51 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา 6 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 48 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงคือ ขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

ศปถ.ยังพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2560ในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงสองวันแรกมีสถิติอุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2559) โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการเมาแล้วขับ จึงเร่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจราจรที่มีอยู่เดิม และกฎหมายพิเศษตามคำสั่ง คสช.อย่างเคร่งครัด