งานหาดใหญ่ มิดไนท์สงกรานต์ คึกคัก นทท.มาเลเซีย-สิงคโปร์ ทะลัก

319

บรรยากาศงานหาดใหญ่ มิดไนท์สงกรานต์ จ.สงขลาเริ่มขึ้นแล้วอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ แห่เข้ามาท่องเที่ยวชมขบวนแห่จำนวนมาก

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรยากาศงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อวานนี้ (11เม.ย.) โดยมีพิธีแห่เทียมดา หรือพิธีรับเทวดา ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวใต้ ที่จัดขึ้นก่อนถึงวันสงกรานต์ 1 วัน เพื่อเป็นการส่งเทวดาองค์เก่า และรับเทวดาองค์ใหม่ เพื่อความเป็น สิริมงคล ขบวนกลองยาว ขบวนนางสงกรานต์ 7 นาง รวมทั้งขบวนข้าวตอก ดอกไม้ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มาเฝ้ารอชมขบวนแห่ตลอดสองข้างทางกันจำนวนมาก

ขึ้นมาที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณลานหน้าพระอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง ชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกันสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการแห่ขบวนกลองยาว การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

ขยับมาที่ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ “จุ้มอ๊กเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ เช่น การขับร้องเพลง การฟ้อน รำวงย้อนยุค และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ

ข้ามไปที่ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งกายเป็นพระเวสสันดร นั่งบน  หลังช้างนำพี่น้องชาวอุบลราชธานี กว่า 500 คน ร่วมแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่  ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร มีขบวนขันหมากเบ็ง ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานบุญประจำปีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ถัดมาที่จังหวัดมหาสารคาม บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการ และประชาชนร่วม สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยทุกคนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าข้าวม้า และผ้าไทย มีกิจกรรมการละเล่น การแข่งขันกีฬาและเกมมหาสนุก และ เกมปิดตาตีหม้อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้เล่น สร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน