ครม.เห็นชอบ 28 ก.ค.และ 13 ต.ค.เป็นวันหยุดราชการประจำปี

373

   คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดวันหยุดราชการประจำปี เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ วันที่  28 กรกฎาคม และ วันที่ 13 ตุลาคม พร้อมยกเลิกวันหยุด วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม 2 วัน โดยกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงกำหนดให้ 2 วันดังกล่าวเป็นวันหยุดเพิ่มเติม

และให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2500 เรื่องประกาศวันเวลาและวันหยุดราชการฉบับที่ 11 ที่กำหนดให้ วันที่ 5 พฤษภาคม  ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไปส่วนวันที่ 5 ธันวาคม ยังเป็นวันหยุดเช่นเดิม