คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันจักรี

461

เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันจักรี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทย  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีหลักธรรมสำหรับวันจักรีมาฝาก จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

วันที่ ๖ เมษายนของทุกปีรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันจักรี” เนื่องจากในวันดังกล่าวนี้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพร้อมกับทรงสถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่ในชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ฯ”

หลักธรรมประการหนึ่งที่ควรปฏิบัติเนื่องในวันจักรีก็คือ “ความกตัญญูกตเวที” อันได้แก่ การมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิดของตน ไม่ทำอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                เมืองใดไม่มีทหารหาญ                           เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า

เมืองใดไร้จอมพารา                                                เมืองนั้นไม่ช้าอับจน

                เมืองใดไม่มีพณิชย์เลิศ                           เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน

เมืองใดไร้ศิลปโสภณ                                              เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม

                เมืองใดไม่มีกวีแก้ว                                 เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม

เมืองใดไร้นารีงาม                                                  เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ

                เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ                            เมืองนั้นไม่เพริดพิสมัย

เมืองใดไร้ธรรมอำไพ                                             เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย

                                                                                                (ถนอม อัครเศรณี,ประพันธ์)