แรงงานชาวกัมพูชานับหมื่นคนทยอยกลับบ้านสงกรานต์

279

แรงงานชาวกัมพูชานับหมื่นคนทยอยเดินทางกลับประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้ผู้ที่ถือบัตรสีชมพูกลับภูมิลำเนาได้ และต้องกลับเข้าประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน

แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมาก กำลังเข้าคิวรอตรวจเอกสาร เดินทางกลับประเทศ บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมแห่งนี้มีความคึกคักอย่างที่เห็น โดยตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีแรงงานกัมพูชาทั้งชายหญิงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วนับหมื่นคน

โดยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่ผ่านการตรวจเอกสารแล้ว จะขนข้าวของสัมภาระขึ้นรถเข็น  แล้วไปขึ้นรถตู้โดยสารหรือรถรับจ้างอีกฝั่งกลับภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจซึ่งเป็นปัญหาในการเดินทางออกนอกประเทศ คือหลายคนไม่รู้ขั้นตอนดำเนินการ

ขณะที่หลายคนเตรียมเอกสารที่ต้องใช้มาไม่ครบ เนื่องจากนายจ้างไม่ได้ออกหนังสือรับรองมาให้ทำให้แรงงานยังไม่สามารถออกนอกประเทศได้ต้องรอจนกว่าจะทำเอกสารเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้น

ส่วนผู้ที่กลับออกไปแล้วตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาจะต้องเดินทางกลับเข้าประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน มาต่อกันที่ชายแดนอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว บริเวณอาคารตรวจหนังสือเดินทางขาออกนอกราชอาณาจักร ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกาก็คลาคล่ำไปด้วยแรงงานชาวกัมพูชา หลายพันคน ที่ทำงานในประเทศไทย ต่างแห่เดินทางมาเพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร กลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อฉลอง

เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดกวดขัน ในการตรวจเอกสารการเดินทางของแรงงานเหล่านี้ เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย